Skip to main content

Alexander Lorentzon, examen från sjuksköterskeprogrammet år 2014

"Våra patienter är de allra minsta och sköraste patienterna inom vården"

– Jag anställdes direkt efter min examen till ett traineeprogram som syftar till att nyutexaminerade sjuksköterskor snabbt ska få bred kompetens. Det är en tvåårig tjänst med fyra olika placeringar. Vi jobbar 85 procent av tiden kliniskt på våra avdelningar och 15 procent av tiden har vi utbildning. Jag gör nu min sista placering på neonatala intensivvårdsavdelningen.

– Våra patienter är de allra minsta och sköraste patienterna inom vården. De kan pendla väldigt snabbt mellan att vara stabila och må bra till att livet hänger på en skör tråd. Det gör att mitt jobb känns meningsfullt och viktigt både när jag får fira och glädjas åt varje kateter/infart/slang vi kan ta bort från barnen, men även när jag kan stötta familjer när barnen blir dåliga och familjernas värld rasar samman.