Skip to main content

Amanda pluggar till tandläkare

Munnen kan framstå som en väldigt liten arbetsplats, men det är viktigt att komma ihåg att den är en central del av kroppen och att ämnet odontologi är ett stort område som kräver bred kunskap.

Student på Tandläkarprogrammet.– Tandläkarprogrammet ger bred kunskap. Jag tycker att hantverket kombinerat med medicinska kunskaper och patientkontakt är fantastiskt roligt. Det är också en anledning till att jag tror yrket passar bra för mig.

– Eftersom utbildningen håller en hög vetenskaplig nivå känner jag mig förberedd på de val jag kommer att göra efter examen, ifall jag skulle vilja fortsätta att forska eller liknande. Du utbildas till att bli en bra tandläkare och får även med dig andra erfarenheter längs vägen, både teoretiska och sociala. Det är kul att gå till skolan, du utvecklas hela tiden, både personligt och professionellt, vilket känns väldigt motiverande.