Skip to main content

Andrea pluggar till sjuksköterska

Vi har verksamhetsförlagd utbildning, även kallad praktik, återkommande under hela utbildningen"

Student på Sjuksköterskeprogrammet.– Praktiken tillåter oss att applicera den teoretiska och tekniska biten vi får i utbildningen samtidigt som den hjälper oss att se verkligheten. Vi ser verkliga fall hos våra patienter och lär oss att agera på rätt sätt och att handskas med komplexa situationer. Vi lär oss att samarbeta med andra yrkesgrupper som läkare, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister med flera och det är då man inser vikten av sin egen yrkesroll, hittar sin egen identitet och plats i samband med patientens tillfrisknande.

– Trots att man inte märker det från första början så blir vi hela tiden mer självständiga och tar fler egna initiativ. En annan sak som är positiv är praktiken där vi varje termin, beroende på vilken kurs vi läser, har möjlighet att träffa patientgrupper som har olika typer av problematik. Det ger oss en bra bild av hur sjuksköterskearbetet ser ut på olika platser inom vården.