Skip to main content

Andreas Roupé, student på sjuksköterskeprogrammet

– Jag gillar sjuksköterskeprogrammet framförallt då det innefattar ett flertal olika vetenskapliga discipliner. Det är medicin, omvårdnadsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap. Att lära sig detta, och i praktiken omsätta kunskaperna med ett humanistiskt förhållningssätt, är både utmanande och otroligt givande. Vi har delar av kurser förlagda inom vården vilket ger stora möjligheter att förankra det man lär sig i skolan med vårdens verklighet.

– Att plugga på KI innebär flera fördelar. Här är det rent fysiskt nära till sjukhusen och till pågående forskning. Alla lärare som undervisar är antingen forskar eller har forskat om sitt område och är därför mycket insatta i sina ämnen och bidrar till inspiration för mig som student.

– Genom seminarier och grupparbeten, och med hjälp av det senaste inom forskningen, arbetar vi med patientfall och löser olika vårdproblem. Det gör att jag känner mig som en del av den utveckling vården genomgår idag.