Skip to main content

AT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i en skriftlig dator-baserad och muntlig examination.

eAT-provets webbsida

Här kan du läsa mer på eAT-provets webbsida.

På webbsidan hittar du mer information om:

  • Regelverk för AT-provet
  • Datum för kommande AT-prov
  • Anmälningslänk
  • Bedömningsmall för medsittning
  • Provarkiv
  • Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring

Kontakt

Kansliet för AT-prov
Elisabet Lindgren
08-524 836 38