Skip to main content

Camilla Eräkallio, student på psykologprogrammet

– Jag har alltid varit intresserad av hälsa. Till en början mest av fysisk aktivitet, näring och vila, och deras inbördes relation och samverkan på vårt välbefinnande. Den här hälsoivern har alltid funnits med mig och därför blev psykologi intressant för att ytterligare vidga det perspektivet. Dessutom visste jag att jag vill jobba med människan i fokus på ett sätt där min roll har betydelse både på individ- och gruppnivå.

– Redan i ett relativt tidigt skede av utbildningen får vi ta del av hur det kan se ut på olika verksamheter. Vi praktiserar på olika mottagningar och forskningscentrum. Dessutom har vi mycket diskussion kring utmaningar som psykolog, vi tränas i professionellt och kritiskt förhållningssätt samt hur olika problemsituationer i verkligheten ska bemötas. Utöver det brukar vi ha seminarier där vi i grupp ska försöka komma fram till relevanta slutsatser baserade på verkliga eller påhittade case som vi ska utgå ifrån.