Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

  • 45 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Psykoterapi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framförallt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Kursen bedrivs på halvfart under tre terminer. Utbildningen ges på dagtid vid Kompetenscentrum för psykoterapi med praktik förlagd på kvällstid på en vårdcentral i Stockholmsområdet.

Anmälan HT20

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 31 augusti 2020 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61006

Särskild behörighet

Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 120 hp inom ett eller flera av områdena psykologi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete. Gällande arbetserfarenhet så ska sådan ha pågått under minst två år i vårdyrke eller annat psykosocialt arbete. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad bedömning av den sökandes meriter. Via länken nedan hittar du meritportföljen som tillsammans med meriterna ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 15 maj 2020: http://ki.se/utbildning/meritportfoljer Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Markus Jansson-Fröjmark, kursansvarig, markus.jansson-frojmark@ki.se
Lina Collsiöö, kursadministratör, lina.collsioo@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen