Examensarbete för masterexamen i odontologi

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Odontologi
  • Institutionen för odontologi

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Större delen av kursen består av eget arbete under handledning, men fem träffar på kursorten ingår.

Anmälan HT22

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 29 augusti 2022 - 02 juni 2024
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 19 april 2022
  • Anmälningskod: KI-61015

Särskild behörighet

Tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs 30 hp i avslutade kurser inom huvudområdet odontologi på avancerad nivå inklusive kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi, 15 hp eller motsvarande. Utöver detta krävs 60 hp i avslutade kurser varav 30 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Information om meritvärdering och de handlingar som styrker meriterna. Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 16 maj 2022. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 12 juli på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen