Skip to main content

Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kursen har fokus på diagnostik, omvårdnad och behandling av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda teoretiska och praktiska kunskaper inom astma, allergi och KOL avseende förekomst och möjligheter till prevention, diagnostiska metoder såsom spirometriundersökning och olika former av allergiutredning, behandling och omvårdnadsaspekter i form av patientutbildning, dokumentation och metoder för rökavvänjning. Praktiska övningar, föreläsningar och falldiskussioner utgör viktiga delar i kursen.

Anmälan HT19

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Stockholm
  • 02 september 2019 - 07 juni 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-61025

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Inger Kull, inger.kull@ki.se, 08-524 800 02

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Studentinformation

Visa kursplanen