Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen har ett interprofessionellt fokus och innehåller teoretiska moment med fokus på patienter med yrsel- och balansproblem.

Kursen ger en bred kunskapsgrund i ämnet yrsel- och balansrubbningar och belyser många viktiga aspekter. Där ingår epidemiologi, prevalens samt orsaker till och följder av yrsel med fokus på upplevd sjuklighet med mekanismer, utredning och behandling. Även psykosociala påföljder av yrsel behandlas. De olika professionernas roller inom yrsel- och balanssjukvården kommer att belysas. Efter kursen kommer studenterna att ha fördjupade kunskaper om yrselproblematik, diagnosticering och rehabiliteringsåtgärder.

Anmälan HT21

Kurstillfället är inställt

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 30 augusti 2021 - 16 januari 2022
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2021
  • Anmälningskod: KI-61005

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 21 juni. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 16 juli 2021 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se
Annica Hagerman Sirelius, annica.hagerman-sirelius@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurswebb

Visa kursplanen