Skip to main content

Talproduktion - teoretiska modeller relaterade till stamning och neuromotoriska talstörningar hos barn och vuxna

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Logopedi
  • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen ger en fördjupning av både teoretiska modeller samt kliniskt handhavande vid bedömning av och intervention vid utvecklingsrelaterad och förvärvad talapraxi samt stamning. Under kursen behandlas likheter och skillnader i symptom relaterat till ålder och diagnos samt utmaningar relaterade till bedömning och differentialdiagnostik. Kursen omfattar också kritisk granskning av olika metoder för intervention.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 16 december 2019 - 19 januari 2020
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-61033

Särskild behörighet

Minst 180 hp inom huvudområdet logopedi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 20 juni 2019. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 11 juli 2019 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anita McAllister, anita.mcallister@ki.se;, 08- 524 88912
Ellika Schalling, ellika.schalling@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen