Klinisk forensisk psykologi - riskbedömningar

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Psykologi
  • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar som psykolog och som i din yrkesutövning arbetar med bedömning av risk för framtida brottslighet. Kursen berör inte i detalj något enskilt instrument för riskbedömning utan fokuserar snarare på de förutsättningar som riskbedömning vilar på: statistik, beslutsfattande, lagstiftning, etik, riskperception, riskhantering, utlåtandeskrivning och forensisk fallformulering. Kursen ger dig färdigheter att förstå och tillämpa den vetenskapliga litteraturen inom området. Kursen ger dig även färdigheter i att kommunicera riskbedömningar och föreslå åtgärder för riskhantering. Genomgående diskuteras etiska och professionella aspekter på riskbedömningar. I kursen belyses evidensläget inom området. Kursen ges på campus Solna med seminarier under fyra dagar uppdelat på två tillfällen. Till detta kommer egen inläsning och aktivt deltagande i diskussioner via lärplattform.

Anmälan HT20

Kurstillfället är inställt

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
  • Anmälningskod: KI-61027

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen samt legitimation som psykolog utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Eriksson, asa.eriksson@ki.se
Knut Sturidsson, knut.sturidsson@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen