Tinnitus - orsaker, utredning och behandling

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Audiologi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om tinnitus för att på bästa sätt kunna bemöta patienter med tinnitus. Tinnitus drabbar en stor andel av befolkningen och patienterna kan träffa många olika professioner med avsikt att lindra besvären. Vad som ger lindring mot besvären för en patient kanske inte alls hjälper en annan person, som istället behöver en annan insats. Den här interprofessionella kursen innehåller tvärvetenskapliga aspekter av tinnitus där orsaker, utredning och behandling kommer att belysas från flera olika håll.

Kursen ges på kvartsfart för att underlätta för dig som är yrkesverksam att delta.

Anmälan HT20

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 april 2020
 • Anmälningskod: KI-61043

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 18 juni 2020. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 9 juli 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Anmälan VT21

Kurstillfället är inställt

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 18 januari 2021 - 06 juni 2021
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
 • Anmälningskod: KI-62027

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt socionom- eller specialpedagogexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp). Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 1 december. Det första antagningsbeskedet med svarskrav publiceras den 10 december 2020 på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se, 08-524 88960

Har du frågor om behörighet och antagning?

Anmälan och antagning

Kurs- och programwebb

Visa kursplanen