Skip to main content

Du som är ny student på läkarprogrammet VT20

På den här sidan finner du som antagits till läkarprogrammet på Karolinska Institutet både information som du behöver ta del av inför dina studier samt sådant som rent praktiskt kan underlätta för dig som student. Även information om registrering och programstart finns här.

Innehåll på denna sida:

 • Välkommen till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet
 • Tacka ja till plats, återbud och obligatorisk registrering
 • Obligatorisk program- och kursstart 20 januari 2020
 • Karolinska Institutets välkomstdag VT20
 • Mer information till dig som ny student
 • Tillgodoräknande av tidigare studier 
 • Studera med funktionsvariation

Välkommen till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet

Grattis till din utbildningsplats på läkarprogrammet! 
Det är ett stort nöje för mig att välkomna dig till programmet och Karolinska Institutet!

Under utbildningen kommer du att inhämta de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för läkaryrket. Teori och praktik varvas under programmet och ju längre i utbildningen du kommer desto mer kommer den att ske inom vården, både på sjukhus och i primärvård. Många moment i undervisningen utgår från kliniska frågeställningar och du kommer att ha ett stort ansvar för ditt eget lärande.

Läkarutbildningen vid Karolinska Institutet (KI) ger en bred förberedelse för läkaryrket och ger kunskaper som förbereder för forskning inom det medicinska området. Under studierna har du möjlighet att fördjupa dig i ämnen som intresserar dig särskilt och delta i kurser vid något av de utländska universitet som KI samarbetar med. 

Varmt välkommen!

Marie Dahlin,
Programdirektor

Tacka ja till plats, återbud och obligatorisk registrering

Tacka ja till plats

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka ja till erbjuden plats senast 16 december, genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat, det vill säga till och med 1 januari 2020. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du antagning@ki.se.

Obligatorisk registrering på programmet

För att studera vid KI måste alla som har blivit antagna aktivera ett studentkonto samt registrera sig. Detta gäller samtliga sökande som antagits i urval 1, urval 2 eller reservantagningen.

1. Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna. Kontona är klara för aktivering 2 januari 2020.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

2. Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på programmets inledande kurs.
Du kan registrera dig under perioden 2 januari till 13 januari 2020 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till platsen. 
Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen. 

Den inledande kurs du ska registrera dig på är: Upptakt - introduktion till läkaryrket 6 hp (2LK153).

Du måste registrera dig på den kursen även om du avser att ansöka om tillgodoräknande för att börja på en högre termin.

Du registrerar dig genom att logga in. Du kan alltid logga in och kontrollera din registrering på programmet.

Obligatorisk program- och kursstart 20 januari

Datum: måndag 20 januari 2020
Tid: kl 8.00-8.30 registrering, kl 8.30 föreläsning
Plats: planering pågår, information kommer här senast måndag 16 december.

Vid den obligatoriska program- och kursintroduktionen får du en introduktion till den inledande kursen på programmet Upptakt- introduktion till läkaryrket, 6 hp  och en presentation av läkarprogrammet vid KI och dess upplägg, samt veta mer om dina kommande studier på programmet. Du får också träffa nyckelpersoner på programmet och dina kurskamrater.

Kurswebb

På kurswebben för Upptakt- introduktion till läkaryrket  hittar du mer information om kursen och schema.

Inför kursen vill vi att du fyller ett kort frågeformulär (öppnar 19/12 , stänger 11/1) som ligger till grund för den arbetsgrupp du kommer att ingå i under den första kursen.

Kontakt

Om du är förhindrad att delta på det obligatoriska kursuppropet måste du i god tid kontakta kursansvarig och kursadministratör via e-post.

Kursansvarig: Caroline Wachtler
Kursadministratör: Alejandra Ruz Torres

Karolinska Institutets välkomstdag VT20

Välkommen till Karolinska Institutet!

Datum: 24 januari 2020
Tid: kl 13:30
Plats: Erling Persson-salen, Aula Medica, Nobels väg 6, Campus Solna. (Se karta)

KI:s ledning tillsammans med studentkåren Medicinska Föreningen, MF, välkomnar dig som är ny student i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Campus Solna!

Då kan du också hämta din KI-ryggsäck! Mer info kommer till den e-postadress du använde när du ansökte via antagning.se.

Mer information till dig som ny student

På sidan "Välkommen till Karolinska Institutet!" hittar du en hel del nyttig information som vänder sig till dig som är ny student på KI, bland annat information om hur du skaffar ett KI-kort, information om studentkåren och tips på hur du hittar bostad i Stockholm, med mera. Läs gärna särskilt checklistan för dig som är ny student.

Tillgodoräknande av tidigare studier 

Om du antagits till Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet och har läst en eller flera terminer på en läkarutbildning vid ett annat lärosäte eller exempelvis kemi, biokemi eller cellbiologi på högskolenivå, kan du anmäla att du vill tillgodoräkna dina tidigare studier. Här nedan beskriver vi hur du ska gå tillväga. Det är viktigt att du följer instruktionerna då anmälningar som inte är korrekta har längre handläggningstid.

Tillgodoräknandeprocessen går till på följande sätt:

 1. Du anmäler att du vill söka tillgodoräknande (enligt instruktioner nedan)
  - senast den 16 december kl 12:00 om du är antagen i urval 1, och
  - senast den 2 januari kl 12:00 om du är antagen i urval 2
  .
 2. Vi gör en preliminär bedömning av din anmälan och din möjlighet att bli uppflyttad till en högre termin. Du får ett preliminärt besked ca en vecka innan terminsstart under förutsättning att din anmälan är komplett och inskickad i tid.
 3. Om du vill fullfölja och ansöka om tillgodoräknande gör du det enligt våra instruktioner som du får via mejl.
 4. Du påbörjar dina studier.
 5. Vi behandlar och Ladok-registrerar ditt tillgodoräknande under terminens första veckor.

Anmälan om tillgodoräknande

Det viktigt att du läser våra kursplaner och nedbrutna lärandemål och jämför dem med lärandemålen/kursinformationen för de kurser du tidigare har blivit godkänd på. Det är på det sättet du kan se om du kan ansöka om att tillgodoräkna hela eller delar av kurser. Det är du som ska bevisa att du har nått lärandemålen för våra kurser. Du kan bara åberopa kurser/delar av kurser (moment) som du har fått godkänt på.

För ytterligare information om kursen se länk till respektive kurswebb här nedan. Utgångspunkten för tillgodoräknandet är att du ska kunna motivera/uppvisa att du inte behöver läsa en kurs/ett moment hos oss, baserat på de tidigare kurserna du har fått godkänt på. Det vara bra att i ett kort följebrev förklara den tidigare utbildningen och hur den motsvarar utbildningen på KI.

Titta på hur vårt läkarprogram är uppbyggt och skaffa dig en uppfattning om vilka kurser du kan tänkas önska tillgodoräkna dig, baserat på de kurser du tidigare har läst. Programöversikt med programmets ingående kurser

För att anmäla att du vill ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier behöver du fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan om tillgodoräknande" med underlag för varje kurs du avser att anmäla om tillgodoräknande för. Vi vill ha en elektronisk anmälan. Observera att det är ditt ansvar att visa hur du i din tidigare utbildning har uppnått lärandemålen i kurserna på läkarprogrammet vid KI. Vill du ha möjlighet att bli uppflyttad till en högre termin, så är det viktigt att vi får din anmälan i tid så att vi hinner bereda din anmälan innan terminsstart och ge dig ett preliminärt besked. Om inte, så är du hänvisad att läsa på termin 1.

Anmälan görs med blanketten Anmälan om tillgodoräknande

Anmälan om tillgodoräknande (anmälningsblankett, resultatintyg, checklista/or och bilagor/underlag) mejlas till TG_lakarprogrammet@uf.ki.se. Är du intresserad av att ansöka om tillgodoräknande för flera kurser så kan du skapa en mapp i exempelvis Dropbox (eller annat alternativ) med alla underlag organiserad i undermappar på följande sätt:

1. En mapp med anmälan om tillgodoräknande. Namnge mappen ”Anmälan och resultatintyg.” Denna mapp ska innehålla:

 • Resultat- och registreringsintyg med kurskoder från Ladok eller motsvarande, på svenska och engelska. Det är viktigt att kurskoderna på intyget stämmer överens med de bifogade kursplanerna. 
 • utbildningsplan för den utbildning du har läst och som tillgodoräknandet ska grundas på.

2. En mapp för varje kurs du vill anmäla tillgodoräknande för. Namnge mappen med kursens namn (till exempel Den friska människan 1). Denna mapp ska innehålla:

 • Checklista.
 • Kursplaner/ kursbeskrivningar för de kurser som du har godkänt på och som motsvarar den kurs du vill anmäla tillgodoräknande för. 
 • Hänvisning till hur din tidigare utbildning relaterar till de nedbrutna (detaljerade) lärandemålen på KI:s kurs. Du kan t ex markera i de filer med nedbrutna lärandemål som du hittar nedan eller skriva ett följebrev som beskriver var i dina tidigare kurser du har uppnått målen.
 • Andra underlag som förklarar hur din tidigare utbildning motsvarar lärandemålen på KI:s läkarprogram. Detta kan vara detaljerade lärandemål, terminsöversikter, study guide, schema, litteraturlistor, exempel på examinationer etc. Underlagen ska bevisa att du tidigare har uppnått våra lärandemål.

Om du tidigare har läst utomlands så behöver du även bifoga information om hur utbildningen var organiserad samt dokumentation som förklarar betygssystem. Du måste kunna intyga detta med:

 • Vidimerade resultatintyg eller motsvarande. Att en kopia är vidimerad innebär att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet.
 • Dokumentation från lärosätet som förklarar betygssystem och vad som fordras för godkänt betyg (om ECTS inte används).
 • Dokumentation/intyg på vad som avses/fordras med heltidsstudier.
 • Dokumentation/intyg på läsårets indelning.
 • Dokumentation som beskriver hur utbildningen var organiserad 
 • Intyg på kursens/utbildningens omfattning.

Du måste själv ombesörja för översättning av dokument som inte finns på svenska, danska, norska eller engelska. 
 

Uppflyttning

Vid ett beviljade tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet, så kan studenter eventuellt erbjudas en plats på högre termin (termin 2-10) i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på vårt program. Våra studenter kan ha läst ett ämne på en kurs på de tidigare terminerna, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Exempelvis så läser studenterna vid KI all patologi på termin 3 (kursen Den sjuka människan 1). Eftersom alla nationella läkarprogram numera skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip får räkna med att backa minst en termins studier vid en nystart vid KI. 

Studiemedel

Det är inte möjligt att ansöka om studiemedel för de kurser eller moment som tillgodoräknas.

Här nedan finns checklistor och (nedbrutna) lärandemål för HT19 för kurserna på termin 1-5:

Upptakt - introduktion till läkaryrket (6 hp)
Checklista Upptakten
Kursplan 

Den friska människan 1 (24 hp)
Checklista DFM1
Kursplan 
Nedbrutna lärandemål DFM1

Den friska människan 2 (30 hp)
Checklista DFM2
Kursplan 
Nedbrutna lärandemål DFM2

Den friska människan 3 (16,5 hp)
Checklista DFM3
Kursplan
Nedbrutna lärandemål DFM3

Den sjuka människan 1 (13,5 hp)
Checklista DSM1
Kursplan 
Nedbrutna lärandemål DSM1

Den sjuka människan 2 (25,5 hp)
Checklista DSM2
Kursplan
Nedbrutna lärandemål DSM2

Integrerad deltentamen (4,5 hp)
Kursplan

Klinisk medicin (48 hp)
Checklista Klinisk medicin
Kursplan 

Medicinsk vetenskaplig metodologi (4,5 hp)
Kursplan

 

Studera med funktionsvariation