Skip to main content

Emma, student på sjuksköterskeprogrammet

Emma, sjuksköterskestudent och digital ambassadör
Emma, nursing student and digital ambassador

Varför valde du att läsa till sjuksköterska?

– Jag har alltid velat jobba med att hjälpa människor men inte varit säker på hur. När jag började fundera mer konkret på vad jag vill arbeta med kände jag att det är inom vården jag vill vara. Jag började läsa på om sjuksköterskeyrket och insåg att sjuksköterska är det yrke som ger mig bäst möjligheter att nå dit jag vill.

Vad är det bästa med programmet?

– Det bästa med programmet är att det är så stor variation. Vi läser många olika typer av kurser och har mycket praktik - ingen dag är den andra lik!

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– Dagarna på sjuksköterskeprogrammet ser väldigt olika ut. Vissa dagar är det föreläsningar eller seminarium, andra dagar är det självstudier och flera veckor per termin består av praktik.

Varför valde du att studera på KI?

– Jag valde KI då det är ett stort universitet där alla föreläsare och lärare är experter inom sitt område. Dessutom får vi möjlighet att ha praktik på några av Sveriges största sjukhus.

Var programmet som du tänkt dig?

– Jag blev positivt överraskad över hur snabbt jag fick en inblick i yrket. Redan första terminen är det flera praktiska moment och en veckas fältstudier där man verkligen får en känsla av hur det är att arbeta som sjuksköterska. För mig som inte arbetat inom vården tidigare var detta extremt givande.

Vad har varit den största utmaningen hittills?

– Vi har läst flera utmanande kurser där det krävs att man lägger ner mycket tid och energi. Som tur är varvas dessa med andra kurser och en hel del praktik.

Vad vill du arbeta med efter studierna?

– Jag har alltid velat jobba med barn, på sjukhus eller inom psykiatrin. Under studietiden har jag dock insett hur brett yrket är och fått upp ögonen för flera olika inriktningar. Bland annat skulle jag vilja prova på att jobba inom äldrevården, cancervården eller som barnmorska.

Vill du veta mer om livet som sjuksköterskestudent? blog.ki.se/kistudentenemma