Skip to main content

Enskilda samtal

Studenthälsan erbjuder en rad olika stöd, rådgivning och samtal vid studierelaterade besvär. Studenthälsan utgör komplement till ordinarie hälso- och sjukvård.

Första kontakt sker via sjuksköterska. Vid behov får du träffa någon annan på mottagning som psykolog, psykoterapeut eller läkare.

Om vi på Studenthälsan inte har möjlighet att hjälpa dig, kan du få information om var och hur du kan få hjälp!

Du kan kontakta oss om du har bekymmer med exempelvis:

  • Stress
  • Livsstilsrelaterade frågor
  • Prestationsångest
  • Talängslan
  • Koncentrationssvårigheter
  • Svårigheter i studiemiljön
  • Sömnsvårigheter
  • Nedstämdhet
  • Kris

Boka ett orienterande samtal eller kontakta oss per telefon