Examensbevis och Diploma Supplement

Examensbeviset är ett dokument som visar att du uppfyllt fordringar för en viss examen, och utfärdas från och med den 1 januari 2004 på såväl svenska som engelska.

Alla examensbevis som utfärdas vid Karolinska Institutet åtföljs automatiskt av en examensbilaga på engelska. Examensbilagan, Diploma Supplement, utfärdas utan kostnad för studenten och beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Bilagan ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands, men också i Sverige.

För grundnivå och avancerad nivå (samt grundläggande högskoleutbildning före den 1 juli 2007) började Diploma Supplement utfärdas den 1 januari 2003. Enligt beslut vid Karolinska Institutet utfärdas Diploma Supplement inte retroaktivt till studenter som tagit ut sin examen före den 1 januari 2003.

För forskarnivå började Diploma Supplement utfärdas den 1 juli 2007 och utfärdas inte retroaktivt till studenter som tagit ut sin examen före den 1 juli 2007.