Inför och efter dina utlandsstudier

Många universitet kräver vaccinationsintyg och hälsointyg. Ta reda på vilka medicinska krav det universitetet du ska studera vid har och om de har specifika formulär.

Inför utlandsresan

Hälsointyg

Hälsointyget för utlandsstudier ges ut av vårdgivare som erbjuder hälsointyg inför studier eller arbete utomlands, och inte av Studenthälsan.

Vaccinationer

Intygskostnaden varierar beroende på universitetens krav. Tänk på att det kan ta lång tid innan eventuella vaccinationer, svar på titrar och röntgen är klara och intyget kan utfärdas. Se därför till att vara ute i god tid.

Efter hemkomst till Sverige

Kom ihåg att efter hemkomst måste du MRSA-screenas innan VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kontakta oss på Studenthälsan.

JN
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-06-15