Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset (Covid-19)

I takt med ökad vaccinationstäckning förändras den internationella pandemisituationen. Vad som gäller i olika länder kan förändras i snabb takt.

KI råder studenter som planerar utlandsstudier att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och de inreseregler som gäller för det mottagande utbyteslandet.  

Faktorer som kan påverka dina utbytesstudier är exempelvis:

  • mottagande lärosäte ställer in eller avbryter utbytesstudierna med kort varsel
  • krav på vaccinationspass
  • krav på pcr-test
  • karantänsregler i utbyteslandet
  • stängda landsgränser
  • reseavrådan från UD
  • inställda eller uppskjutna flyg- eller tågresor
  • förändrade försäkringsvillkor (Student UT)

Om du väljer att avvakta med ditt beslut och det senare visar sig att du inte kan genomföra dina utbytesstudier som planerat kan en konsekvens bli att du förlorar din platsgaranti för att din/a ordinarie programkurs/er är fullbelagd/a. Du måste då ta igen studierna vid senare tillfälle.

KI kan inte ersätta dig för utlägg du har haft för dina utbytesstudier om de inte kan genomföras, oavsett orsak.

Vid inställt utbyte kontakta din internationella handläggare. Du är alltid välkommen att höra av dig till din internationella handläggare om du har frågor eller funderingar.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt, och vår webb (se nedan) uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt:

CC
Innehållsgranskare:
2022-10-12