Information om utlandsstudier med anledning av coronaviruset (Covid-19) vårtermin 2021 samt hösttermin 2021

Information gällande utlandsstudier samt utbytesstudier (gäller utbytesstudier under vårtermin 2021 samt hösttermin 2021

Hösttermin 2021

I takt med ökad vaccinationstäckning och därav sjunkande smittspridning förväntas den internationella pandemisituationen utvecklas mot att fler länder öppnar upp igen och att reserestriktioner hävs för många länder. Trots detta är situationen osäker och KI råder studenter som planerar utlandsstudier under höstterminen att noga följa situationen i det mottagande landet, att följa UD:s gällande reserestriktioner och att i sin planering ta hänsyn till att situationen kan komma att ändras med kort varsel. Skärps situationen kan KI besluta om att omedelbart återkalla nomineringsbeslut för utbytesstudier, på grund av tvingande säkerhetsskäl. Har du frågor om utbytesstudier kontakta gärna någon av våra internationella handläggarna.

Vårtermin 2021

Vi vet att det just nu råder en viss oro gällande utbytesstudier och utlandsstudier med tanke på spridningen av Coronavirus.  Vi vill därför informera om att vi på Karolinska Institutet håller oss kontinuerligt uppdaterade om situationen och utvecklingen, inte bara i Sverige, utan också utomlands.

Då läget i världen är fortsatt osäkert med anledning av coronapandemin avråder Karolinska Institutet (KI) dig från att åka på utbyte under vårterminen 2021 i linje med reserestriktioner utfärdade av UD samt med hänvisning till att förutsättningarna för dina studier kan komma att förändras med kort varsel. Skärps situationen kan KI besluta om att omedelbart återkalla beslut om studieuppehåll för utlandsstudier på grund av tvingande säkerhetsskäl.

Om du väljer att avvakta med ditt beslut och det senare visar sig att du inte kan genomföra dina utbytesstudier som planerat kan en konsekvens bli att du förlorar din platsgaranti för att din/a ordinarie programkurs/er är fullbelagd/a. Du måste då ta igen studierna vid senare tillfälle. KI kan inte heller ersätta dig för utlägg du har haft för dina utbytesstudier om de inte kan genomföras, oavsett orsak.

Faktorer som skulle kunna förhindra att dina utbytesstudier kan genomföras som planerat är exempelvis:

  • mottagande lärosäte ställer in eller avbryter utbytesstudierna med kort varsel
  • karantänsregler i utbyteslandet
  • stängda landsgränser
  • reseavrådan från UD
  • inställda eller uppskjutna flyg- eller tågresor
  • förändrade försäkringsvillkor (Student UT)

Planerar du trots detta att genomföra dina utbytesstudier ska du kontakta din internationella handläggare. Kontakta också studievägledare för att diskutera möjligheten att få en kursplats vid ett eventuellt sent avhopp från utbytesstudierna. Det är av också största vikt att du håller dig informerad om aktuella villkor för samlingsförsäkringen vid utlandsstudier (Student UT) och meddelar din internationella handläggare vid avresa.

Vid inställt utbyte kontakta din internationella handläggare. Du är alltid välkommen att höra av dig till din internationella handläggare om du har frågor eller funderingar.

Universitetsledningen har höjd beredskap och arbetar proaktivt, och vår webb (se nedan) uppdateras kontinuerligt. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad då situationen kan förändras snabbt: