Skip to main content

Klimakteriets fysiologi och psykologi (7,5 hp)

Möter du i ditt jobb kvinnor som söker vård för symtom relaterade till klimakteriet? Under de senaste åren har det kommit ny kunskap gällande klimakteriet och hur kvinnor påverkas av att genomgå den förändringen fysiskt och psykiskt.

Beskrivning av kursen

Denna kurs ger dig uppdaterad kunskap om och förståelse för klimakteriet, samt lär dig identifiera normala och avvikande förändringar.

Målet med kursen är att öka kunskapen om klimakteriets fysiologi och psykologi samt att ge deltagarna verktyg för att bemöta kvinnor som söker stöd av vården i samband med klimakterieperioden.

Kursens syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska erhålla ökad kunskap om de fysiologiska förändringar som kvinnor genomgår i samband med klimakteriet samt hur klimakteriet kan påverka kvinnor psykologiskt.

Deltagaren ska även utveckla sin förmåga att bemöta kvinnor som söker vård för symtom relaterade till klimakteriet, samt öka sin förmåga att identifiera avvikande förlopp under klimakteriet.

Vem riktar sig utbildningen till

Kursen riktar sig till yrkesverksamma barnmorskor, allmänläkare, fysioterapeuter och psykologer.

Förkunskaper

För behörighet krävs yrkeslegitimation.

Tid och plats

Start: vecka 37 2019
Karolinska Institutet, Campus Solna

Kursupplägg

Kursen består av tre campusförlagda tillfällen om en (1) dag med föreläsningar och seminarier samt en (1) dag för examinationer. Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med egna uppgifter med stöd av kursledare. Kursen går på kvartsfart, ligger på avancerad nivå och ger 7,5 hp.

Pris

10 500 SEK exkl. moms

Anmälan

Anmäl dig och läs mer här

Frågor?

Projektkoordinator

Susanna Sjunneryd

Telefon: 08-524 864 32
Enhet: Uppdragsutbildning
Institution: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se