Skip to main content

Kontakta KI Uppdragsutbildning

Välkommen att kontakta oss när ert företag eller organisation behöver fortbilda personal, eller när du själv söker kompetensutveckling i ditt yrke. Prenumerera också på vårt nyhetsbrev för att ta del av det senaste från oss.

Vi som jobbar här

Projektkoordinator

Michelle Azorbo

Telefon: 08-524 864 38
E-post: michelle.azorbo@ki.se

Tjänstledig

Projektkoordinator

Christina Bäckman

Telefon: 08-524 864 44
E-post: christina.backman@ki.se

Projektkoordinator

Ulla Finati

Telefon: 08-524 838 91
E-post: Ulla.Finati@ki.se

Jag har arbetat med KI:s Uppdragsutbildningar sedan 2002 och har en stor erfarenhet av olika utbildningar. Skicka din fråga till mig så ska jag vägleda dig fram till rätt kurs.   

Projektkoordinator

Ulrica Heidenberg

Mobil: 08-524 864 38
E-post: ulrica.heidenberg@ki.se

E-lärandeproducent

Petra Hellbom

Telefon: 08-524 860 33
E-post: petra.hellbom@ki.se

Kontakta mig för frågor kring e-learning samt vår annonsering.

Projektledare

Richard Markstedt

Telefon: 08-524 865 46
E-post: Richard.Markstedt@ki.se

Kontakta mig om du vill anordna eller beställa kurser inom odontologi inklusive specialistutbildning för tandläkare, optikerutbildning, neuropsykiatri, transkulturell psykiatri, suicidprevention samt SK- och ST-kurser.

Ekonomicontroller

Magdalena Michalec

Telefon: 08-524 838 87
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: magdalena.michalec@ki.se

Projektkoordinator

Kristoffer Mörtsjö

Telefon: 08-524 860 32
E-post: Kristoffer.Mortsjo@ki.se

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, astma och allergi, patientsäkerhet, geriatrik och äldreomsorg, företagshälsovård, försäkringsmedicin, psykologi och psykoterapi. Jag hanterar även internationella förfrågningar. 

Projektledare

Ylva Olsson

Telefon: 08-524 860 36
E-post: Ylva.Olsson@ki.se

Kontakta mig om du är intresserad av att anordna eller beställa en kurs internationellt. Jag arbetar även med utbildningar inom bland annat demens, äldrevård, diabetes, MI, samt utbildningar riktade till personal inom cancervård och rehabilitering. 

Enhetschef

Jan Petersson

Telefon: 08-524 838 90
Enhet: Uppdragsutbildning
E-post: Jan.Petersson@ki.se

Projektkoordinator

Nadja Saltell

Telefon: 08-524 862 78
E-post: nadja.saltell@ki.se

Kontakta mig vid frågor om utbildningar inom psykiatri och beroende, samt ögon och syn.

Projektkoordinator

Susanna Sjunneryd

Telefon: 08-524 864 32
E-post: susanna.sjunneryd@ki.se

Kontakta mig vid frågor om utbildning inom odontologi, geriatrik, rehabilitering, företagshälsovård, ledarskap och magisterutbildningen i demensvård. Jag hanterar även kunskapsproven för tandläkare.

E-post och fax

E-post: uppdragsutbildning@ki.se
Fax: 08-508 846 20

Besöksadress

Karolinska Institutet
Enheten för uppdragsutbildning
Berzelius väg 3, plan 5
Solna

Postadress

Enheten för uppdragsutbildning
Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Fakturaadress

Karolinska Institutet
Fakturor
Box 23 109
104 35 Stockholm
Ref. ZZUF XXX XXX

För att fakturan skall nå rätt person skall dessutom en personlig referens uppges vid varje beställning/inköpstillfälle. Vänligen kontakta din kontaktperson vid Karolinska Institutet Uppdragsutbildning för att erhålla denna.

Anordna uppdragsutbildning

Om du arbetar inom Karolinska Institutet och vill anordna en uppdragsutbildning - kontakta oss eller läs mer Uppdragsutbildning på medarbetarportalen.