Kurs i antibiotikaresistens

Våren 2012 utvecklade Karolinska Institutet, på uppdrag av WHO i Indien, en skräddarsydd kurs i Antimicrobial Resistance för läkare.

Kursens syfte är att ge en bred och aktuell överblick över området antibiotikaresistens, och att diskutera hur man ska arbeta för att påverka användandet av antibiotika och därigenom begränsa resistens.

Kursen vänder sig till läkare inom olika specialiteter. Kursen ger en djupare kunskap om ämnet, och tillfälle att möta kollegor och experter från olika myndigheter och organisationer relaterat till respektive område.

I denna film berättar deltagare om sina erfarenheter av kursen: