Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri HT22 70 hp 240 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk…
Barn och trauma HT22 7.5 hp 17 700 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Bemötande Karolinska Institutet erbjuder tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger dig kunskap om hur barn, unga…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra neuropsykiatriska tillstånd 15-16 sep, 12 okt, 18 nov, 15 alt 16 dec 2022 6 950 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som specifik…
Mer och Mindres föräldrastödsprogram HT22 8 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Bemötande Utbildning i Mer och Mindres föräldrastödsprogram – övervikt och obesitas hos barn 2-6 år. En utbildning för dig som möter barn med övervikt och…
ADI-R Grundkurs 24-25 okt 2022 5 390 kr Svenska Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri, Neurologi ADI-R, autismdiagnostisk intervju reviderad version, är en intervju med föräldrar/närstående som tar upp de centrala symtomen vid…
ADOS-2 Knattemodulen 30 november 2022 2 310 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten…
KONTAKT: Booster 17 januari 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…