Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod inriktning kognitiv beteendeterapi HT22 45 hp 139 000 kr Svenska Psykiatri, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du…
Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri HT22 70 hp 240 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk…
Beroendetillstånd HT22 12 hp 19 900 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
Compassionfokuserad terapi HT22 7.5 hp 32 000 kr Svenska Psykiatri, Psykoterapi Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien.…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
Evidensbaserad psykiatri, för Eskilstuna/Strängnäs HT22 7.5 hp Svenska Psykiatri En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med människor som lider av psykisk ohälsa eller psykiskt…
Handledning i klinisk psykologi HT22 15 hp 26 500 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet…
Rättspsykiatrisk utredning och vård för ST läkare och specialistläkare HT22 9 850 kr Svenska Psykiatri, Rättsmedicin En stor andel av de personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning har haft kontakt med olika myndigheter, såsom psykiatrin, socialtjänsten…
KBT-baserad behandling av alkoholproblem med fokus kontrollerat drickande HT22 5 hp 10 500 kr Svenska KBT, Missbruk, Psykiatri De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att avstå alkohol helt. Ett stort antal studier visar att…
Omvårdnad av suicidnära personer HT22 4.5 hp 11 700 kr Svenska Bemötande, Omvårdnad, Psykiatri Denna kurs ger dig fördjupad kompetens inom psykiatrisk omvårdnad av personer som är suicidnära. Efter kursen kommer du att ha fördjupad kunskap om…
Transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma HT22 7.5 hp 8 000 kr Svenska Allmänmedicin, Omvårdnad, Psykiatri, Psykoterapi Arbetar du med flyktingar och vill stödja dem till bättre hälsa? Detta är en kurs som ger tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri som…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT22 7.5 hp 18 590 kr Svenska Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden…
Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla HT22 3 hp Svenska Missbruk, Psykiatri Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför…
Autism och diagnostik 28 oktober 2022 4 950 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Diagnostik av autism kräver goda kunskaper i att känna igen autistiska beteenden hos barn och vuxna. I den här kursen får du som arbetar med…
Återfallsprevention HT22 3 hp 9 800 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Rehabiliteringsmedicin Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att…
PEGASUS Gruppledarutbildning 5 december 2022 4 400 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första…
KONTAKT: Booster 17 januari 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…