Kursutbud inom uppdragsutbildning

Här finns information om kurser vi tillhandahåller för olika målgrupper och inom vissa specifika ämnesområden.

Startdatum Sort descending Kursnamn Hp Pris Språk Kategori Beskrivning
Specialistutbildning i klinisk barn-och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri HT22 70 hp 240 000 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Detta är en unik, sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk…
Beroendetillstånd HT22 12 hp 19 900 kr Svenska Missbruk, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att…
KONTAKT: klinisk utbildning 15 sep-20 okt 2022 + 17 jan 2023 5 990 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd är en klinisk utbildning för dig som arbetar med barn…
Handledning i klinisk psykologi HT22 15 hp 26 500 kr Svenska Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter som har i uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet…
ADOS-2 Grundkurs 28-30 sept + 2 dec 2022 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
Mentaliseringsbaserad terapi - teori och praktik HT22 7.5 hp 18 590 kr Svenska Bemötande, Psykiatri, Psykologi, Psykoterapi Mentalisering, d.v.s. förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre mentala tillstånd, är ett begrepp som sveper fram över psykologivärlden…
Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar HT22 (distans) 7.5 hp 17 000 kr Svenska Psykologi Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av KBT för behandling av ätstörningar, men ännu viktigare är att den erbjuder konkreta och handfasta…
Autism och diagnostik 28 oktober 2022 4 950 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Diagnostik av autism kräver goda kunskaper i att känna igen autistiska beteenden hos barn och vuxna. I den här kursen får du som arbetar med…
ADOS-2 Grundkurs 9-11 nov 2022 + 17 feb 2023 10 340 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) är ett beprövat diagnostiskt instrument som är särskilt utvecklat för att bedöma…
ADOS-2 Knattemodulen 30 november 2022 2 310 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, Psykologi, Psykoterapi Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om bedömning av autism hos små barn. Kursen ges digitalt via videokommunikationstjänsten…
PEGASUS Gruppledarutbildning 5 december 2022 4 400 kr Svenska Psykiatri, Psykologi Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är lämplig som första…
Motivationshöjande behandling (MET) HT22 3 hp 7 000 kr Svenska Psykologi, Psykoterapi Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla…
Neuropsykofarmakologi för psykologer HT22-VT23 7.5 hp 15 500 kr Svenska Farmakologi, Psykologi En kurs som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och vill ha kunskaper inom ämnet farmakologi med fokus på läkemedel som används vid…
KONTAKT: Booster 17 januari 2023 2 690 kr Svenska Barn- och ungdomspsykiatri, KBT, Psykiatri, Psykologi Kursen riktar sig till dig som har genomfört KONTAKT: klinisk utbildning eller är certifierad KONTAKT-tränare och använder metoden på regelbunden…