Skip to main content

Lär dig hantera stress med hjälp av andning och fysiska övningar

Affektorienterad kroppskännedom

Känner du dig stressad och orolig och önskar hitta ett lugn i vardagen?
Har du sömnbesvär, huvudvärk, magont och omotiverad trötthet utan medicinsk förklaring?
Känner du dig sällan nöjd med dig själv och dina prestationer?
Jämför du dig ständigt med andra?

Studenthälsan erbjuder nu en grupp i Affektorienterad kroppskännedom.
Genom kroppsövningar blir du uppmärksam på dina fysiska upplevelser och känslor. Du kommer träna upp din förmåga att observera och medvetandegöra ditt tänkande (att ”tänka om tänkandet”). Vi kommer lägg mycket fokus på förbättring av andningsfunktion och aktivering av ”lugn och ro- systemet”.
Målet är att du lär dig hantera stress, blir mer bekväm med dig själv och din kropp.

Vi kommer använda oss av flera olika metoder såsom andningsövningar, mediyoga, basal kroppskännedom, psykomotoriska övningar, TRE (tension & trauma releasing exercises) och hur kropp och psyke samverkar m.m.

Gruppen kommer bestå av cirka 10 deltagare .

När: Tisdagar 17:00 - 18:30

Datum: 5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 7/5, 14/5 (obs fel datum angivna tidigare, nu korrigerade)

Plats: Friskvården, Alfred Nobels allé 23, Campus Flemingsberg

Lokal: Mind

Klicka här för anmälan