Meritvärdering och urval till Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Här kan du läsa om kriterier för samlad bedömning vid urval till magisterprogrammet i diagnostisk cytologi fastställda av UN Labmed.

För antagning till magisterprogrammet i diagnostisk cytologi krävs i första hand att sökande uppfyller det särskilda behörighetskravet. I de fall det finns fler sökande än antalet utbildningsplatser måste ett urval bland de sökande göras. För magisterprogrammet i diagnostisk cytologi görs urvalet utifrån en samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. För att möjliggöra en bedömning av sökande meriter krävs att meriterna ankommit i tid till antagningsservice. Bedömningen av dessa meriter görs utifrån nedanstående kriterier.

  1. Personligt motiveringsbrev. Brev som beskriver varför sökande är intresserad av att läsa utbildningen.
  2. Relevanta erfarenheter. CV som beskriver utbildnings-, yrkes- och/eller forskningsmeriter. Referensbrev får ligga till grund för bedömningen liksom tjänstgöringsintyg/betyg.

1. Personligt motiveringsbrev (0 - 2 poäng)

Relevant, tydlig och välgrundat: 2 poäng
Relevant: 1 poäng
Saknas/ej relevant: 0 poäng

2. Rekommendationsbrev (0 - 1 poäng)

Finns och den är relevant: 1 poäng
Saknas/ej relevant: 0 poäng

3. Relevanta utbildningar/kurser/forskningsmeriter (0 - 1 poäng)

PhD, Licentiat, Master: 1 poäng
Relevanta fristående kurser: 0,5 poäng

4. Arbetslivserfarenhet (0 - 2 poäng)

Cytologi: 2 poäng
Morfologisk diagnostik: 1,5 poäng
Patologi: 1 poäng
Inom vården/Labmed: 0,5 poäng

5. Övergripande bedömning av den sökande (0 - 3 poäng)

Excellent sökande: 3 poäng
Bra sökande: 2 poäng
Tillräcklig sökande: 1 poäng

KA
KI Antagningen
2022-02-17