Skip to main content

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett Sidafinansierat stipendium för fältstudier. Syftet med MFS är att ge studenter möjlighet att lära sig mer om låg- och medelinkomstländer, utvecklingsfrågor samt att främja internationalisering.

Stipendiet kan sökas av studenter som i ett låg- eller medelinkomstland vill samla in material till en uppsats eller ett examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudien ska omfatta minst två månader och handla om frågor som har betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Du som skriver ska ha en handledare i Sverige samt en kontaktperson i fält. Alla som beviljas MFS-stipendium ska delta i en två dagars obligatorisk förberedelsekurs anordnad av Internationella programkontoret, som samordnar MFS nationellt.

Hur söker man?

Ansökan om MFS-stipendium sker vid KI genom Institutionen för folkhälsovetenskap.