Nationell samordnare besöker kursen "Koordinering av rehabprocessen"

Mandus Frykman, som är ansvarig för det pågående regeringsuppdraget, ”Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess”, gjorde ett besök på kursen "Koordinering av rehabprocessen" under hösten 2019. Syftet med besöket var att presentera uppdraget och få input från kursdeltagarna om sjukskrivningsprocessen.