Skip to main content

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine masterexamen  

Masterprogrammet i bioentreprenörskap är anpassad för studenter med en bakgrund inom biomedicin, farmaci, bioteknik, vård eller medicin med kurser som tar upp de centrala koncepten om hur man hanterar och utvecklar life science-företag.

Beskrivning

Föreställer du dig en karriär inom life science industrin i framtiden? Med en examen från masterprogrammet i bioentreprenörskap (MBE) kommer du att ha en stark bas för att bygga en karriär inom utveckling och ledning av projekt och företag inom life science-området. Hela programmet är anpassat för studenter med en bakgrund inom naturvetenskap, hälso- och sjukvård, medicin eller teknik med kurser fokuserade på centrala teman om hur man utvecklar och leder life science-företag.

Programmet bygger på att tillämpa sin kunskap i praktiken. Vi använder oss av fallstudier (Harvard cases t.ex.) i undervisningen och det ingår två obligatoriska praktikplaceringar i programmet där du genom att arbeta i projekt tillämpar det du har lärt dig. Praktikplaceringarna kan ske hos företag, myndigheter eller andra relevanta organisationer, i Sverige eller utomlands. Examensarbetet utförs också vanligtvis i samarbete med ett företag. Många av våra föreläsare är dessutom erfarna företagsledare som inspirerar och delar med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.

Programmet är tvärvetenskapligt både när det gäller studenternas bakgrund samt programmets lärare och de pedagogiska metoder som används. Några av kurserna på programmet erbjuds dessutom tillsammans med våra partners i Stockholm. De företagsekonomiska kurserna erbjuds vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och valbara kurser genom Stockholm School of Entrepreneurship.
  
Tillsammans ger dessa erfarenheter dig värdefulla insikter i life-science sektorn såväl som en bra start för din framtida karriär.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Programmet ger en solid grund för en karriär inom marknadsföring, projektledning eller affärsutveckling inom bioteknik, läkemedel, medicinsk teknik eller motsvarande industrier.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2019
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2019
  • Anmälningskod: KI-D1000

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bioteknologi eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter.

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2019 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2019 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Madelen Lek, madelen.lek@ki.se