Psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal - Mer information och länkar

På denna sida har vi samlat länkar till information om psykosocialt stöd för sjukvårdspersonal som komplement till kurserna.

Länk Kunskapscentrum för Katastrofmedicin Uppsala Universitet:
https://www.medsci.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/aktuellt-pandemi/

Länk WHO:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

Länk ECDC:
https://emergency.cdc.gov/coping/responders.asp

Länk Röda korset: 
https://www.rodakorset.se/

Länk Vårdgivarguiden:
https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/for-medarbetare/

Länk Läkartidningen:
https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/04/krisjour-i-stockholmsvarden-har-oppet-dygnet-runt/

Länk Folkhälsomyndigheten stöd vid oro:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-kanner-oro-for-coronaviruset/

Länk till artikel från Kina:
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229

Länkar till After Action Review:

  1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2020. https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/aar---after-action-review/.
  2. Villado, A. J. & Winfred A. J. (2013). The comparative effect of subjective and objective after-action reviews on team performance on a complex task. Journal of applied psychology, 98 (3), 514-528.
  3. Reflektion ger bättre samarbete. (2019). Vårdfokus. https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/februari/reflektion-ger-battre-samarbete/

Länk till forskning om samvetsstress inom äldreomsorgen:
https://www.suntarbetsliv.se/forskning/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/prata-om-samvetsstressen/

PDF från MSF om stöd för sin personal under covid-19.

Länkar under avsnittet Moralisk stress

Länk artikel: “Moral Distress among Disaster Responders: What is it?”. Martina E. Gustavsson, Filip K. Arnberg, Niklas Juth, Johan von Schreeb. Prehospital and Disaster Medicine, online 28 januari 2020, doi: https://doi.org/10.1017/S1049023X20000096

Länk artikel: Greenberg Neil, Docherty Mary, Gnanapragasam Sam, Wessely Simon. Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic BMJ 2020; 368 :m1211. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1211/rapid-responses

Länk till socialstyrelsens riktlinje ”Nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden” https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/nationella-prioriteringar-intensivvarden.pdf

Länk till SMER med samlat material kring etiska aspekter relevanta för pandemin:

https://smer.se/covid-19/

Länk till debattartikel i läkartidningen: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/04/viktigt-med-verktyg-mot-moralisk-stress-under-och-efter-covid-19/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=viktigt-med-verktyg-mot-moralisk-stress-under-och-efter-covid-19

Program om moralisks stress hos vårdpersonal 6 april, från vetenskapsradion. https://sverigesradio.se/avsnitt/1475784

Länkar under avsnittet Egen stresshantering

Handbok för Återhämtning kommer att publiceras på dessa webbsidor:

https://ki.se/cns/petter-gustavssons-forskargrupp

https://ki.se/cns/badda-for-kvalitet

För mer information om Återhämtningsprogrammet Bädda för Kvalitet

https://ki.se/media/88984/download

https://ki.se/media/89004/download

https://ki.se/cns/badda-for-kvalitet

För tips på övningar:

https://stressmottagningen.se/                           

Du kan läsa mer om stresshantering samt stöd och råd för personal inom vård och omsorg på Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri:

https://www.medsci.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/aktuellt-pandemi/personal-i-vard-och-omsorg/

Länkar under avsnittet För dig som är vårdstudent

Studenthälsan https://utbildning.ki.se/studenthalsan

Region Stockholm Covid 19 https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/om-det-nya-coronaviruset/

Länkar under avsnittet Ledarskap i svåra situationer

Länk Kunskapscentrum för Katastrofmedicin Uppsala Universitet: 
https://www.medsci.uu.se/forskning/katastrofpsykiatri/aktuellt-pandemi/

Länk WHO: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf

Länk ECDC: https://emergency.cdc.gov/coping/responders.asp

Länk till ”Huddles”, ett sätt att strukturera kommunikation inom en arbetsgrupp för sjukvårdspersonal:
https://www.ahrq.gov/hai/tools/ambulatory-surgery/sections/sustainability/management/huddles-comp-kit.html

PDF: Krisstöd vid arbete under extrem press:
https://www.neuro.uu.se/digitalAssets/505/c_505838-l_3-k_krisstod_allvarlig_handelse.pdf

Exempel på webinar

Interprofessionellt webinar som syftar till att stötta och ge möjlighet till reflektion på distans har genomförts på St Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och finns att tillgå här som underlag för att skapa ett eget webinar. 

Nedan finns ett klipp, samtliga klipp hittar du här. 

Fördelen med webinar är att även medarbetare som inte är i tjänst pga egen sjukdom eller risk för smitta kan medverka. 

Covid-19 Webinar - Akutsjukvården under covid-19-pandemin

Webbutbildning psykologiskt krisstöd 

Regionalt kunskapscentrum Kris- och Katastrofpsykologi (RKK) i SLSO och som Funktion Krisstöd i den Regionala staben (RSSL) har tagit fram en e-utbildning om Psykologiskt krisstöd. Utbildningen är riktad till vård- och behandlingspersonal som möter patienter och personer som känner oro och rädsla för den pågående pandemin, covid-19.

E-utbildningen syftar till att ge dig:

  • kännedom om de psykologiska aspekterna och riskfaktorerna utifrån en pandemi- samhällsfarlig smitta, så som covid-19
  • kompetens kring krisstödjande förhållningssätt och bemötande av både vuxna och barn och uppföljningsbehov
  • kännedom om de psykologiska aspekterna av en karantän/social isolering
  • kännedom om hälso- och sjukvårdspersonalens egna psykologiska reaktioner

Länk till kursen på Lärtorget: Psykologiskt krisstöd vid covid-19

Institutionen för Global Folkhälsa och Centrum för Katastrofmedicin, med hjälp av forskare och medarbetare på KI, har tagit fram detta material.

Vid frågor om innehåll, kontakta: covid19utbildning@ki.se.