Resurser och stöd för dig som är student på KI

Som student stöter man ibland på problem som uppstår i studierna eller som påverkar dem. Det kan handla om själva studierna eller vara andra delar av livet som påverkar dina möjligheter att följa studietakten eller fullgöra vissa delar. I första hand ska du då överväga att ta kontakt med kurs- eller momentansvarig lärare. Ibland är det dock inte lämpligt av olika skäl. Här har vi samlat länkar till andra viktiga resurser för dig att ta hjälp av.

Nallebjörnar som kramar om varandra.
Bilden är hämtad från Pixabay (CC0). Foto: Pixabay CC0

Om du behöver prata med någon

Om du behöver prata med någon råder vi dig varmt att ta en kontakt med Studenthälsan på KI, du hittar kontaktuppgifter på sidan Individuella kontakter

Studenthälsan erbjuder bedömning, rådgivning och stödjande samtal vid svårigheter som påverkar dina studier negativt eller om du behöver råd och stöd gällande din hälsa. Första kontakt sker via sjuksköterska. Vid behov får du träffa psykolog, psykoterapeut eller läkare.

Studenthälsan är ett komplement till ordinarie hälso- och sjukvård och erbjuder därmed ingen sjukvårdande behandling. Om du behöver annan hjälp än den som Studenthälsan kan erbjuda, kan du få information från dem om var och hur du kan få hjälp. Vid behov kan de skicka remiss till en annan lämplig instans.

Om du halkar efter i studierna

Om du halkat efter, saknar eller kanske kommer att sakna behörighet till kommande termin, eller av någon annan anledning behöver diskutera hur du ska lägga upp dina studier, ska du kontakta programmets studievägledare. Programstudievägledaren hanterar också dispensansökningar.

Kontaktuppgifter till bl a programstudievägledaren på psykologprogrammet
Kontaktuppgifter till bl a programstudievägledaren för psykoterapeutprogrammet
Kontaktuppgifter till bl a programstudievägledaren på optikerprogrammet
Kontaktuppgifter till bl a programstudievägledaren på magisterprogrammet i klinisk optometri

Om du utsatts för trakasserier eller diskriminering 

Kontakta i första hand ansvarig lärare. Du kan göra en incidentrapport till KI via en länk på sidan Lika villkor för studenter. Där finns också råd om andra bra kontakter.

Om du utsätts för trakasserier eller diskriminering på din VFU och i sjukvården finns information i pdf:en Trakasserier studenter webb.

Om du vill ha råd i ett ärende

Studentombudet är anställd av studentkåren och är en oberoende instans som kan vara stöd och behjälplig t ex vid konflikter, överklaganden, disciplinärenden mm. Du hittar mer info på sidan Student- och doktorandombuden.

På följande sidor hittar du information om dina rättigheter och skyldigheter som studen 

Om din funktionsvariation kräver anpassningar

Om du har någon funktionsvariation och behöver anpassning av vissa studiesituationer, följ anvisningarna på sidan Ansök om stöd när du studerar med funktionsvariation.

KW
KI webbförvaltning
2021-10-18
Åsa Borglund