Språkstöd för Erasmusutbyten

Språktest Erasmus+

Alla studenter som deltar i utbytesprogrammet Erasmus+ ska göra ett obligatoriskt språktest online. Vill du förbättra dina språkkunskaper kan du därefter också följa en frivillig språkkurs online.

Det obligatoriska språktestet Erasmus+ Online Language Support (OLS) ska genomföras innan ditt utbyte påbörjas, och det ska ses som en självskattning av dina språkkunskaper. Värduniversitet kommer inte att få se dina resultat och resultatet är heller inte avgörande om du får åka på utbyte eller inte. Efter det att utbytet avslutas ska du återigen göra språktestet för att se hur dina språkkunskaper har utvecklats. Observera att även språktestet efter genomfört utbyte är obligatoriskt.

Om du vill har du möjlighet att delta i en språkkurs online (som drivs av OLS). Kontakta din internationella handläggare för mer information.

Språktest - vad händer nu?

Efter det att du har lämnat in din blankett om Erasmus+stipendium kommer du inom någon vecka att få en länk till OLS från epostadressen noreply@erasmusplusols.eu (du kan behöva titta i din spammail om det inte dyker upp något i din mailbox!). Du har en månad på dig att genomföra det obligatoriska språktestet, som tar ca 1 timme att göra.

Först skapar du ett konto i OLS. Sedan genomför du testet.

 • Språktestet genomförs i det huvudsakliga språket för ditt utbyte
 • Nivåerna som erbjuds är A1-C2 enligt Common European Framework of Reference (CEFR)
 • Testet anpassar nivån på frågorna kontinuerligt utifrån dina svar

När språktestet är genomfört kommer du att få veta vilken nivå du fått på testet enligt CEFR.

Språkkurs

Om du vill genomföra en språkkurs kommer den att ske på det språk som gäller för ditt utbyte (samma som språktestet). Kursen startar när du har loggat in och gäller under din utbytesstudietid. Kurserna är framförallt läs- och hörförståelsekurser, där du kan kommunicera med andra studenter och lärare, online och offline. Genom OLS ska du också kunna gå lärarledda kurser.

Förutom själva kursmomenten finns också artiklar, glosor, grammatik, med mera.

Aktuella språk

För närvarande finns test och kurs i följande språk:

 • Bulgariska
 • Danska
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Grekiska
 • Italienska
 • Kroatiska
 • Maltesiska
 • Nederländska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Slovakiska
 • Spanska
 • Tjeckiska
 • Tyska
 • Ungerska

Ska du genomföra utbytesstudier i annat språkområde, finns möjlighet att söka extra stipendium för språkkurs på plats innan utbytet påbörjas. Kontakta din internationella handläggare för mer information.

Kontaktuppgifter

Central Erasmuskoordinator

Internationella handläggare