Stipendier för utbytesstudier

Du som är student vid KI och genomför utbytesstudier under din utbildning kan söka ett flertal olika stipendier.

Utbytesprogrammens stipendier

Om du genomför utbytesstudier vid ett utländskt universitet inom ramen för ditt utbildningsprograms utbytesavtal får du ett stipendium eller resebidrag, beroende på utbytesprogram.

  • Genomförs utbytesstudierna inom ramen för Nordiska ministerrådets Nordplusprogram får du ett Nordplusstipendium.
  • Studenter som åker på Erasmusutbyte får ett Erasmusstipendium finansierat från EU.
  • För utbyten inom det Sidafinansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme (upphör under 2023) får utresande studenter ett Linnaeusstipendium.
  • För utbyten inom avtal som inte omfattas av något av dessa utbytesprogram, får studenter ett resebidrag från KI.

Mer information om stipendierna och resebidraget finns på din programwebb.

Emma Hägg
2023-01-09