För studenter på kursen Arbetsplatsoptometri (6 hp) kurskod 1OP064

Kursen består av praktiska och teoretiska moment som tar upp de synergonomiska aspekterna, mätmetoder, tillhörande seminarier och labbar, projektarbete samt skriftlig examination.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på Optikerprogrammets termin 6 (1OP13).

Kursen ges för sista gången i denna version VT21. Examination enligt denna kursplan kommer att erbjudas sista gången HT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT21 1OP064 AOT6 schema 210325

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Kursvärdering

VT19 Arbetsplatsoptometri 1OP064

Kontaktuppgifter

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör