För studenter på kursen Arbetsplatsoptometri (6 hp) kurskod 1OP064

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT21 på optikerprogrammets termin 6 enligt utbildningsplan 1OP13.

Kursplan

Information

Kursen gavs för sista gången i denna version VT21. Examination enligt denna kursplan erbjuds sista (!) gången HT22 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Examination sker då vid tillfällen för ordinarie tenta och omtenta på den nya kursplanen 1OP077, se därför schema på kurswebben för 1OP077 för information om examinationstillfällen.

Schema

VT21 1OP064 AOT6 schema 210325

Examination

För anvisningar om anmälan och tillfällen för att omexamineras på denna nedlagda kurs, se kurswebben för den nya kursen Arbetsplatsoptometri 1OP077.

Kursvärdering

VT19 Arbetsplatsoptometri 1OP064

Kontaktuppgifter

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör
JJ
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2022-07-01