För studenter på kursen Att utvecklas till tandläkare 3 kurskod 2TL017

Den här kursen behandlar bland annat psykologi i tandvården, psykiatriska diagnoser och KBT-förhållningssätt, inlärningspsykologi samt kognitiv- och social kognitiv psykologi. Den tar även upp kommunikationspsykologi och motiverande samtal samt professionell och personlig utveckling genom tillämpning av psykologiska modeller.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Kursschema publiceras senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Henrik Malmqvist

Kursansvarig

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936