För studenter på kursen Att utvecklas till tandläkare 4 kurskod 2TL026

Kursen består av tre moment, varav moment 1, Samhällsodontologi går på termin 7, övriga två går på termin 8.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Eftersom kursen går över två terminer (7 och 8) behöver du fortsättningsregistrera dig på termin 8 i Ladok när registreringsperioden öppnar. 

Efter att ha avslutat kursen ska du bland annat kunna: 

  • redogöra för hur tandvården i Sverige är rättsligt reglerad, organiserad och finansierad
  • förstå och analysera principer för populationsinriktad tandvård och vårdprioritering
  • redogöra för, förklara och praktisera rättsodontologiska principer i den dagliga tandvårdsverksamheten.
  • förstå att god kommunikation i det interprofessionella samarbetet med en  tandhygienist, är en förutsättning för ett lyckat resultat.

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör