För studenter på kursen Att utvecklas till tandläkare 5 kurskod 2TL041

Kursen ger dig en förberedelse för yrkeslivet som tandläkare, såsom ökad kunskap i ledarskap, administrativa och ekonomiska rutiner, lagar och förordningar, hälsoekonomi och vårdprioriteringar. Innehållet förmedlas genom föreläsningar av olika externa aktörer.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Ann Roosaar

Kursansvarig
Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
AR
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-03-15