För studenter på kursen Att utvecklas till tandläkare – teams kurskod 2TL015

Den här kursen är uppbyggd av föreläsningar, seminarier och demonstrationer. Den handlar om kommunikation och teamsamarbete mellan tandläkare och tandtekniker, respektive tandläkare och tandsköterska. Den tar även upp tandteknikerns och tandsköterskans roll och arbete vid protetiska behandlingar.

Kursplan

Välkommen!

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936