För studenter på kursen Avancerad biomedicin (10.5 hp) kurskod 4BI107

Kursens syfte är att studenten ska förstå sambandet mellan hur förändringar på molekylär nivå kan påverka basala funktioner i enskilda celler och/eller organ i relation till hela människan; speciellt fokus läggs på förändringar från frisk till sjuk vävnad och koppling till symptom, diagnos och behandling av olika sjukdomar. Studenten ska även tillägna sig yrkeskunskaper och generiska kompetenser. Kursen fungerar som en introduktion till Masterprogrammet i biomedicin.

Kursplan

Välkommen

Om kursen
Kursen hålls på campus med heltidsundervisning (100%) och pågår i 6,5 veckor. Heltidsundervisning motsvarar 40 timmars studier per vecka.

Kursen startar 29 augusti 2022 och pågår till tisdag 12 oktober 2022. Uppropet är måndag 29 augusti, ki. 12:00 - 17:30, Scheelesalen, KI Solna campus. (Tid kommer att meddelas efter sommaren). Detaljerade schemat kommer att finnas tillgängligt närmare kursstart.

Registrering
Anmälan är obligatorisk för att behålla din plats och delta i kursen. Du registrerar dig i Ladok. Anmälningsperioden är 2022-08-15 till 2022-08-31. Mer information om webbregistrering.

Covid-19
Studentinformation om utbildning angående corona

Kursplan
Preliminärt kursschema

Kursutvärdering och Kursanalys

Contacts

Course responsible department:

Department of Medicine (Solna) 

Rachel Fisher

Course Director

Mari Liljefors

Education Coordinator/Course Administrator
ML
Innehållsgranskare:
Mari Liljefors
2022-10-28