För studenter på kursen Barn- och ungdomstandvård kurskod 2TL028

Denna kurs kommer att handla om pedodonti (barntandvård) som är en tvärvetenskaplig klinisk disciplin där kunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga områden sammanförs och tillämpas relaterat till speciella förhållanden hos den växande individen. Grunden för den kliniska verksamheten är en helhetssyn på patientens behandling.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Eftersom kursen går över två terminer (7 och 8) behöver du också fortsättningsregistrera dig i Ladok när registreringsperioden på termin 8 öppnar. 

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör