För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik kurskod 2QA173

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Denna kurs har lagts ner. Från och med HT20 ges istället Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa.
De studenter som läser kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik hänvisas till kurswebben i Canvas för information om pågående kurs.


Nästa examinationstillfälle
 

Examination, slutseminarium, Torsdag 2021-05-27 /Final master defences, Thursday 2021-05-27 


09:30 - 10:30

Student: Jonas Erdenborg, Dental Hygienist

Uppsats: Patient experience of peri-implantitis and its treatment - a qualitative study/ Patientens upplevelse av peri-implantit och dess behandling - en kvalitativ studie

Handledare: Annsofi Johannsen (Karolinska Institutet)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Prof. Dagmar Else Slott (University of Amsterdam)

Opponent: Josefin Welin
 

Examination_Zoom_ Jonas Erdenborg 
 

11:00 - 12:00

Student: Emelie Boberg, Dental Hygienist

Uppsats: Dentists’ and dental hygienists’ experiences of the Capitation Contract System/ Tandläkare och tandhygienisters erfarenheter av frisktandvård 

Handledare: Annsofi Johannsen (Karolinska Institutet)

Medhandledare: Bengt Franzon (Malmö University)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Prof. Dagmar Else Slott (University of Amsterdam)

Opponent: Farah Yahya
 

Examination_Zoom_Emelie Boberg

 

12:30 - 13:30

Student: Farah Yahya, Dental Hygienist, BSc

Uppsats: Self-perceived oral health and oral care among independent older (75 years +) dental patients - A questionnaire study/ Självupplevd munhälsa och munvård  hos oberoende äldre (75 år +) tandvårdspatienter - En enkätstudie

Handledare: Nadja Bjurshammar (Karolinska Institutet)

Medhandledare: Inger Wårdh (Karolinska Institutet)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Associate prof. Nikolaos Christidis (Karolinska Institutet)

Opponent: Jonas Erdenborg
 

Examination_Zoom_Farah Yahya

 

14:00 - 15:00

Student: Marie Norman, övertandläkare

Uppsats: Dental care of healthy children and adolescents in Public Dental Clinics prior to treatment under general anaesthesia- a retrospective cohort study/ Tandbehandling av friska barn och ungdomar på allmäntandvårdsklinik innan behandling under narkos- en retrospektiv kohort studie

Handledare: Georgios Tsilingaridis (Karolinska Institutet)

Medhandledare: Kristina Edman (Folktandvården Dalarna)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Dr. Margaret Grindefjord (Eastmaninstitutet)

Opponent: Jaqueline Pairovan
 

Examination_zoom_Marie Norman

 

Examination, slutseminarium, Fredag 2021-05-28/ Final master defences, Friday 2021-05-28


13:30 - 14:30

Student: Josefin Welin, DDS

Uppsats: Cellular Morphogenesis of Molar Cusp Formation in Mice/ Cellulär morfogenes i kuspformation hos molarer i möss

Handledare: Jeremy Green (King's College, London)

Medhandledare: Igor Adameyko (Karolinska Institutet)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Associate prof. Rachael Sugars (Karolinska Institutet)

Opponent: Tina Teymourian


Examination_Zoom_Josefin Welin

 

15:00 - 16:00

Student: Tina Teymourian, DDS

Uppsats: Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (TREM-1) signaling pathway – exploring the linkage between cardiovascular and periodontal disease/ Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 (TREM-1) signaleringsväg - undersökning av sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och parodontit

Handledare: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Medhandledare: Angelika Silbereisen (KI), Björn Klinge (Malmö University), Daniel Jönsson  (Malmö University)

Examinator: Prof. Nagihan Bostanci (Karolinska Institutet)

Extern examinator: Associate Prof. Elena Calciolari (Università di Parma/ Queen Mary University of London)

Opponent: Emelie Boberg, Marie Norman

 

Examination_zoom_Tina Teymourian  

 

Kursvärdering och kursanalys

Kontakta kursansvarig för information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
072-743 59 31