För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik kurskod 2QA173

Denna kurs bygger på de kunskaper du har från kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi och syftar till att du ska genomföra ett examensarbete på avancerad nivå. Du kommer att ta fram en forskningsplan inom ett begränsat område och utifrån denna genomföra en vetenskaplig studie med alla dess delar. Resultatet av studien presenteras som en vetenskaplig artikel.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Denna kurs har lagts ner. Från och med HT20 ges istället Examensarbete för magisterexamen i oral hälsa.
De studenter som läser kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik hänvisas till kurswebben i Canvas för information om pågående kurs.


Nästa examinationstillfälle

 

Kursvärdering och kursanalys

Kontakta kursansvarig för information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Nagihan Bostanci

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936