För studenter på kursen Examensarbete i odontologi kurskod 2TL043

Kursen Examensarbete i odontologi omfattar 20 veckors heltidsstudier. Här får du utveckla dina kunskaper, färdigheter och vetenskapliga förhållningssätt genom att göra ett vetenskapligt arbete under handledning inom huvudområdet odontologi.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

 

Eftersom kursen går över fem terminer (6-10) behöver du också fortsättningsregistrera dig i Ladok när registreringsperioden på nästkommande termin öppnar. 

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör, termin 7–10

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
+46852488104

Ny studievägledare på programmet tillträder i mitten av augusti.

MS
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-03-15