För studenter på kursen Gerodonti kurskod 2TL037

Gerodonti ingår i det övergripande ämnet orofacial medicin som är en ny specialitet. Kursen innefattar två delar. Den första delen med fokus på det normala åldrandet och den andra delen med fokus på den geriatriska patientens munhälsa, som lätt raseras i samband med sjukdomar och medicinering, skörhet samt omsorgsbehov. Föreläsningar, seminarier, patientfallsdiskussioner och auskultation ingår.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Eftersom kursen går över två terminer (9 och 10) behöver du också fortsättningsregistrera dig i Ladok när registreringsperioden på termin 10 öppnar. 

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
+46852488104

Ny studievägledare på programmet tillträder i mitten av augusti.

NN
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2024-03-15