För studenter på kursen Global optometri och synscreening i utvecklingsländer 3 (4 hp) kurskod 1OP032

Kursen ger studenten en möjlighet till fördjupning inom ämnet optometri genom att delta i ett av föreningen Vision for All´s (VFA) hjälpprojekt. Studenten ingår då i en liten grupp av optiker och assistenter som reser till ett utvecklingsland, där de gör enklare synundersökningar och delar ut begagnade glasögon som har samlats in i Sverige. Innan resan studeras ögonhälso- och sjukvårdsorganisationen i det aktuella landet.

Kursplan

Information

Detta är en valbar kurs på optikerprogrammets sjätte och sista termin.

Kursen omfattar endast en del av den valbara perioden (4 hp av totalt 7,5 hp).

Om du väljer denna kurs ska du också välja en kurs som omfattar 3,5 hp, i programmets utbud av valbara kurser. Du kan inte välja ytterligare en valbar kurs i Global optometri.

Antalet deltagare på kursen är obegränsat.

Du hittar mer information om Vision for All (VFA) på dessa sidor

Vision for All's hemsida
Vision for All's Facebook-sida

Schema

Resa med Vision for All enligt organisationens program.

Kursvärdering

Senaste kursvärdering

Kontaktuppgifter

 

Annika Botes

Kursledare
08-672 32 80

Jaana Johansson

Administratör