För studenter på kursen Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap (7,5 hp) kurskod 1QA131

Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt beskriver praktisk applicering av mixed-methods steg för steg.

Kursplan

Information

Om kursen

Kursen ges på 50% under perioden, 2021-10-04 - 2021-12-12.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 23 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Schema HT21

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Åsa Norman

Kursansvarig

Hanna Licke

kursadministratör