För studenter på kursen Introduktion till mixed-methods: att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod inom medicinsk vetenskap (7,5 hp) kurskod 1QA131

Kursen tar, på en grundläggande nivå, upp de forskningsmetodologiska grunderna till kvalitativ och kvantitativ metodik, diskuterar skillnader mellan ansatserna och fallgropar i dess användande samt beskriver praktisk applicering av mixed-methods steg för steg.

Kursplan

Information

Kursen ges på 50% under perioden, 2021-10-04 - 2021-12-12.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Schema

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Åsa Norman

Kursansvarig