För studenter på kursen Kirurgi, endoskopi och suturteknik (3 hp) kurskod 2LK107

Välkommen till vår studentvalda fördjupningskurs (SVK) Kirurgi, endoskopi och suturteknik. Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, på läkarprogrammet. Den här kursen vänder sig till dig som är extra intresserad av kirurgi och att få arbeta mycket med händerna. Fokus ligger på tillämpningar för dig som du kan använda i din blivande kirurgiska vardag med många praktiska övningar.

Kursplan

Kursinformation

Kursen utgör en fördjupning av kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, på läkarprogrammet på Danderyds sjukhus.

Kursbeskrivning 

Vår fördjupningskurs i kirurgi ger oss möjlighet att ge dig det där lilla extra som inte den stora kirurgkursen kan tillhandahålla. Studenten får efter den här kursen fördjupad kunskap i kirurgiska tekniker som är användbara för den nyblivna läkaren, både inom akutverksamhet och kirurgiska specialiteter. Under kursen erbjuder vi ett brett spektrum av kirurgins alla områden så som thoraxkirurgi, leverkirurgi och avancerad kolorektalkirurgi, både genom teori och praktiskt tillämpbara övningar.  Vi strävar efter att ge dig som student det senaste inom kirurgin båda vad gäller forskning och tekniska möjligheter.  

Undervisningsformer:

Kursen en blandning av seminarier, föreläsningsfilmer, interaktiva föreläsningar och praktiska övningar. Första kursdagen delar studenterna in sig i grupper. Varje grupp får ett urval av artiklar att fördjupa sig i. Examinationen består av en SBA examination och av ett seminarium där grupperna kritiskt analyserar respektive opponerar på varandras artiklar.  

Praktiska moment som ingår är: 

  • ligaturteknik
  • suturteknik
  • tarmanastomos
  • bukförslutning 
  • laparoskopisk suturteknik
  • endoskopi
  • robotkirurgi
  • behandling av hemorrojder
  • suprapubisk katetersättning 

Under kursen går vi igenom värdering av diagnostik och olika operationsmetoder, samt diskuterar handläggning av komplikationer.  

Kursperiod HT 23

Period 19/12 till 12/1

Ramschema

Ramschema 2LK107
Ramschema 2LK107

Kursanalys samt kursvärdering

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Löf Granström

Kursansvarig
0046708808544
Profile image

Andrea Herslow

Utbildningsadministratör
AL
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-06-16