För studenter på kursen Klinisk odontologi 5 kurskod 2TL030

Kursen består av sex moment (cariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta och käkfunktion, implantologi, samt integrerad vuxentandvård), vilka syftar till att ge studenten teoretiska kunskaper och klinisk färdighetsträning. Avseende de teoretiska kunskaperna ska studenterna få kunskap om tillstånden, deras patofysiologi, diagnostik, profylaktik och behandling. Avseende de kliniska färdigheterna ska studenterna efter kursen kunna utreda, behandla och följa upp de ingående tillstånden.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör