För studenter på kursen Klinisk odontologi 6 kurskod 2TL034

Välkommen till sista året på klinikerna för vuxentandvård! Nu gäller det att träna upp mer klinisk färdighet på många områden inom vuxentandvården. Följande ämnen ingår: kariologi, endodonti, protetik, orofacial smärta och käkfunktion, implantologi, akuttandvård och integrerad klinisk vuxentandvård.

Kursplan

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in på kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Schema publiceras på programwebben senast två veckor innan kursen startar.

 

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Margareta Hultin

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
MH
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2022-12-23